Regulamin

Regulamin ośrodka Relax on the Sea

 1. Regulamin dotyczący wszystkich osób znajdujących się na terenie ośrodka Relax on the Sea.
 2. Każda osoba łamiąca zasady regulaminu zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu, którego należy dokonać zaraz po przybyciu. Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką dorosłych i tylko przez nich mogą być zameldowane.
 4. Opłata za pobyt w ośrodku oraz opłata klimatyczna ( zgodna z cennikiem Gminy Rewal) musi być uiszczona podczas zameldowania w dniu przyjazdu gotówką, lub powinna być zaksięgowana przed przybyciem jeśli zapłacono przelewem.
 5. Rezygnacja z części lub całości pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy za pobyt.
 6. Wpłacając przez Państwa zadatek, zostają zaakceptowane przez Państwa warunki regulaminu.
 7. Po dokonaniu rezerwacji należy w ciągu 2 dni uiścić wpłatę zadatku w wysokości 30% całego pobytu.
 8. Rezerwację uzgodnioną za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić wpłacając zadatek, o którym mowa  w pkt 7

  Na konto:

  PKO PL 14 1020 2124 0000 8702 0185 3795
  F1 Małgorzata Gizowska
  Chmieleń 35
  59-623 Lubomierz
  Rezerwujący ma 2 dni na wpłacenie zadatku. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji wstępnej.
 9. Parking jest niestrzeżony i właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub szkody auta zaparkowanego na parkingu.
 10. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy itp. pozostawione na terenie ośrodka bez opieki. Obowiązek ich zabezpieczenia przed kradzieżą lub szkodą spoczywa na ich właścicielach.
 11. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, oraz używania otwartego ognia, świeczek itp.
 12. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15.00 do 10.00 rano następnego dnia, oraz cisza nocna od godziny 23.00 do 7.00 rano.
 13. W  dniu wyjazdu należy zwrócić klucze od domku kierownictwu ośrodka aby przeprowadzić jego odbiór.
 14. Kaucja zwrotna w wysokości 300 zł pobierana jest podczas zameldowania, i oddawana podczas wyjazdu po zdaniu domku.
 15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w wynajmowanym domku podczas pobytu, i godzi się aby powstałe szkody usunąć na jego koszt.
 16. Uwagi co do stanu domku, wadach, awariach, brakach w wyposażeniu, należy zgłosić kierownictwu ośrodka podczas zameldowania. Brak uwag wynajmującego oznacza akceptację stanu domku.
 17. W cenie wynajmu, właściciel nie zapewnia ubezpieczenia.
 18. Akceptujemy nie duże zwierzęta-po szczegóły proszę o kontakt telefoniczny.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego nie zależnych takich jak: awarie TV, internetu, brak prądu lub wody.
 20. Ośrodek przeznaczony dla rodzin z dziećmi, par oraz osób starszych.
 21. Każdy gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO.
 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.